Dekoder UFI

Wprowadzić UFI

DekodowaćCzym jest kod UFI i do czego służy?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 wprowadzony zostanie nowy element oznakowania. Jest to kod alfanumeryczny, tak zwany kod UFI (Uniquie Formula Identifier). Niepowtarzalny identyfikator substancji czynnej składa się z 16 znaków. Celem UFI jest uproszczenie identyfikacji produktu przy wykonywaniu połączeń alarmowych do Ośrodków Toksykologicznych oraz ustanowienie jednoznacznego powiązania między informacjami dostarczanymi do ośrodków toksykologicznych a produktem (mieszaniną), który jest wprowadzany na rynek. Do dostarczania informacji wykorzystywany będzie system PCN (Poisson centres notification).